C C C C A+ A A- X

Съобщение

Заповед № 139 / 29.03.2021 г. за отлагане на делата, по които е възможно да се явят три или повече участващи лица.

Заповед № 620 / 23.12.2020 г. работното време на съдебната палата с граждани, адвокати и вещи лица за 31.12.2020 г.

Считано от 16.12.2020 г., Районен съд - Горна Оряховица се присъедини към Системата за сигурно електронно връчване, която предоставя услуга за електронна препоръчана поща по смисъла на чл. 3, т. 36 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

Заповед №599/08.12.2020 г. относно отлагане на всички насрочени съдебни заседания по образуваните дела за периода от  09.12.2020 г. до 23.12.2020 г. включително, на основание чл.6а ал. 3 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Напомняме на вещите лица, че възнагражденията се изплащат до 60 дни от приемането на експертизата, на основание чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Вещите лица следва да бъдат уведомени, че по делата, по които следва да се внесе депозит от страните, дейността по изготвяне на експертизата следва да започне едва след внасянето му.

Молим страните да посочват електронни адреси за връчване на книжа, призовки и съобщения. Това е необходимо предвид обстановката в страната, както и за осигуряване на бързина при разглеждане на делата.

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация