C C C C A+ A A- X

Бюджет на Районен съд - Горна Оряховица

 

БЮДЖЕТ  2023 ГОДИНА
на Районен съд –  Горна Оряховица, утвърден и с включени корекции с решение на Пленума на  Висш съдебен съвет по протокол № 22/17.08.2023г. 
     
     
ПОКАЗАТЕЛИ Утвърден бюджет за 2023г. Коригиран бюджет към 17.08.2023 г.
Разходи общо 2 450 095 2 484 107
В т.ч.    
Заплати и възнаграждения за персонала 1577600 1577600
Други възнаграждения и плащания за персонала 232 310 232 310
Осигурителни вноски 462 826 462 826
Издръжка 176 629 176 629
Други текущи трансфери за домакинства 0 0
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 0 0
Платени данъци, такси и адм. санкции 730 730
Капиталови разходи 0 34 012
Основен ремонт на ДМА 0  
Придобиване на ДМА 0 34 012
Придобиване на НДА 0  

 

Публикуван в изпълнение на чл. 57, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България  за 2022г.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация