C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

Общинска банка - клон Велико Търново BIC SOMBBGSF

Сметка за държавни такси, глоби и разноски   BG 63 SOMB 9130 31 10505401

Набирателна сметка - депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции 

BG 54 SOMB 9130 33 10505401

Гл. счетоводител - Мая Стойнова ет. 2, стая № 11, тел. 0618 / 61921

Касиер - Павлинка Иванова стая № 2, тел. 0618 / 61944

Възстановяването на погрешно внесени и двойно внесени държавни такси в Районен съд – Горна Оряховица се осъществява по банков път след представена писмена молба до съдията-докладчик лично от вносителя на сумата или от неговите наследници. В молбата се посочва банковата сметка, по която да бъде възстановена сумата на титуляра. След писмено разпореждане от съдията-докладчик молбата се докладва незабавно на председателя на съда и след писмено разпореждане от негова страна главния счетоводител извършва проверка и предприема действия по оформянето на документите и възстановяването на държавната такса по банков път лично на вносителя.

Уведомяваме Ви, че от 15.07.2013 г. в Районен съд – Горна Оряховица може да се извършват плащания по транзитната сметка на ГОРС 63SOMB91303110505401 на държавни такси чрез ПОС терми­нални устройства, инсталирани:

- в „ Бюро съдимост”/за свидетелства за съдимост/;

- в „Деловодство” /държавни такси, глоби, разноски, преписи – заверени/незаверени, удостоверения, прием /отказ от наследство и други/.

Плащанията могат да се извършват с валидни банкови дебитни и кредитни карти. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация